مشارکت عربستان در اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی

پنج شنبه 1443/4/27 برابر با 2021/12/02
  • Share on Google+

لاهه ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۴۳ هـ برابر با ۲۲ دسامبر ۲۰۲م واس
هیأت عربستان سعودی به رياست زياد‌ معاشی العطیه سفیر خادم حرمین شریفین در هلند و نماینده دائم عربستان در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، در بیست و ششمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی که قرار است از ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۲۰۲۱ در لاهه ادامه یابد، ششرکت کرد.
العطیه در بدو سخنرانی‌‌اش بر اهمیت اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی بر اساس سیاست ثابت خود با هدف تقویت همکاری در زمینه ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی و جلوگیری از گسترش آنها، از جمله عاری سازی منطقه خاورمیانه از هرگونه سلاح کشتار جمعی، تاکید کرد.
وی بار دیگر بر موضع عربستان مبنی بر اینکه استفاده از سلاح های شیمیایی و مواد شیمیایی سمی به عنوان سلاح در هر نقطه توسط هر شخصی و تحت هر شرایطی که باشد مذموم است تاکید کرده و آن را در تضاد با مفاد کنوانسیون و قوانین و استانداردهای حقوقی جامعه بین المللی دانست.
وی در این زمینه مقامات سوری را به همکاری با دبیرخانه فنی سازمان و کارگروه‌های جهت اجرای تمامی تصمیمات مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه، فراخواند.
العطیه حمایت عربستان از پیش نویس قطعنامه "تفاهم در مورد استفاده از مواد شیمیایی مؤثر بر سیستم عصبی به شکل اسپری برای اهداف اجرای قانون" را اعلام کرد، زیرا این قطعنامه با هدف توافق مطابقت داشته و هیچ گونه اصلاح، اضافه و ایجاد تعهدات جدید را درپی ندارد، و توسط گزارش‌های علمی شورای مشورتی علمی سازمان حمایت می‌شود، در این گزارش تاکید شده که استفاده از این مواد به عنوان اسپری باعث ضریب ایمنی بسیار ناچیز شده و منجر به صدمات جبران ناپذیر جدی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد که کمک مالی پنجاه هزار یوروی عربستان به مرکز جدید شیمی و فناوری که اخیراً سنگ بنای آن گذاشته شد، اهتمام سعودی به همکاری بین المللی در زمینه فعالیت‌های شیمیایی برای مقاصد غیر ممنوع را جهت دستیابی به اهداف موافقت‌نامه به ویژه اهداف مربوط به توسعه‌ی قابلیت‌های سازمان برای تحقیق و بازرسی و تحقیقات علمی و افزایش توانمندی‌های علمی کشورهای عضو در زمینه تحقیقات شیمیایی، نشان می‌دهد.
-- واس
.
19:24 LOCAL TIME 16:24 GMT
0017