الدحه... میراث سنتی مناطق شمال عربستان سعودی

یکشنبه 1443/6/13 برابر با 2022/01/16
  • Share on Google+

ریاض ۱۳ جمادی الآخر ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۱۶ ژانویه‌ ۲۰۲۲م واس
الدحه... میراث سنتی مناطق شمالی عربستان سعودی نقش پر رنگی در همه‌ی جشنواره‌های ملی کشور داشته و یکی از هنرهای ماندگار عربستان سعودی در مناسبت‌های داخلی و خرجی است.
الدحه که رقصی گروهی است طی آن مردها در یک یا دو صف روبروی هم می‌ایستند و شاعر در میان آن‌ها ایستاده و قصیده‌ای را ایراد می‌کنند و آن‌ صف‌ها به نوبت بیتی که توسط شاعر خوانده شده را تکرار می‌کنند.
قصاید «الدحه» شامل مدح، فخر، غزل و... هستند که به اسلوب داستانی ایراد می‌شوند و شخصی در میان این صف‌ها با شمشیر یا عصا به رقص در می‌آید و دو صف همزمان با او کف می‌زنند.
الدحه از رقص‌های کهن مردم این بوم است که از آن برای ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان یا جشن بعد از پیروزی در جنگ استفاده می‌شده است و در مناطق شمالی عربستان سعودی رایج است.
--واس
18:41 LOCAL TIME 15:41 GMT
0016