وزیر دارایی عربستان سعودی با آقای یوهانس هان کمیسر مدیریت و بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا دیدار کرد

یکشنبه 1443/6/13 برابر با 2022/01/16
  • Share on Google+

ریاض ۱۳ جمادی الآخر ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۱۶ ژانویه‌ ۲۰۲۲م واس
استاد محمد بن عبدالله الجدعان وزیر داریی کشورمان امروز در مقر وزارت دارایی در ریاض با آقای دکتر یوهانس هان کمیسر مدیریت و بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا دیدار کرد.
در این دیدار زمینه‌های همکاری مالی و اقتصادی میان عربستان سعودی و اتحادیه‌ی اروپا و برنامه‌ی اقتصادی اتحادیه‌ی اروپا و فرصت‌های سرمیاه‌گذاری در این قاره و قضایای مورد توجه مشترک دو طرف مورد بررسی قرار گرفت.
جمعی از مسئولین وزارت دارایی کشورمان و اتحادیه‌ی اروپا در این دیدار حضور داشتند.
--واس
18:53 LOCAL TIME 15:53 GMT
0017