مجمع جهانی ملک سلمان برای زبان عربی پروژه‌ای برای تقویت سیاست‌های زبانی در مؤسسات دولتی راه‌اندازی کرد

یکشنبه 1443/6/13 برابر با 2022/01/16
  • Share on Google+

ریاض ۱۳ جمادی الآخر ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۱۶ ژانویه‌ ۲۰۲۲م واس
مجمع جهانی ملک سلمان برای زبان عربی برای فعال‌سازی مصوبات و قوانین مربوط به استفاده از زبان عربی در مؤسسات دولتی عربستان سعودی و ایجاد آگاه میان کارکنان دولتی پیرامون اهمیت استفاده از زبان عربی، راهنمای سیاست‌های زبانی مؤسسات دولتی عربستان سعودی را منتشر کرد.
این پروژه همسو با اهداف راهبردی مجمع و وظایف آن است از جمله: یگانه سازی مرجعیت علمی داخلی پیرامون زبان عربی و حفاظت از زبان عربی و حمایت از نوشتن و گویش آن و وضع سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌های دیگر برای آگاه سازی در رابطه با اهمیت استفاده از زبان عربی.
لازم به ذکر است این پروژه یکی از برنامه‌ی توسعه‌ی توان‌های انسانی «یکی از برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» است که هدف از آن آموزش ۲۰ هزار کارمند دولتی در ۲۰ وزارتخانه و هیئت دولتی از طریق چهل دوره‌ی آموزشی است که با هماهنگی وزارت فرهنگ، وزارت آموزش، وزارت شئون اسلامی برگزار می‌شود.
--واس
18:55 LOCAL TIME 15:55 GMT
0018