ادامه توزیع کمک های غذایی و اسكان دهى برای سیل زدگان و نیازمندترین خانواده ها در سودان توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1443/6/15 برابر با 2022/01/18
  • Share on Google+

خارطوم 15 جمادى الآخره 1443 هـ برابر با 18 ژانويه 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک های بشردوستانه ملک سلمان به توزیع کمک های غذایی و اسكان دهى برای سیل زدگان و نیازمندترین خانواده ها در جمهوری سودان ادامه مى دهد.
اين مركز دیروز مقدار 30 تُن سبد غذایی را در منطقه ى "سنجه" واقع در ايالت "سنار" توزیع شد که 6,000 نفر از آن بهره مند شدند.
این کمک در راستاى گسترش تلاش های كشورمان، به نمایندگی از مرکز، برای کمک به کشورها و مردم آسیب دیده و همبستگى با آنها در شرایط مختلف ارائه مى شود.
--واس
15:32 LOCAL TIME 12:32 GMT
0011