دبیرکل شورای همکاری خلیج عربى بر اهمیت روابط خلیج عربى و اروپا و تمایل به تقویت همکاری ها برای تامین منافع مشترک تاکید كرد

سهشنبه 1443/6/15 برابر با 2022/01/18
  • Share on Google+

بروكسل 15 جمادى الآخره 1443 هـ برابر با 18 ژانویه 2022 م واس
جناب آقای دکتر نایف فلاح مبارک الحجرف، دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج عربى، بر اهمیت روابط خلیج عربى و اروپا و رغبت کشورهای شورای همکاری خلیج عربى برای تقویت همکاری ها، دوستی دو طرف در زمینه های مختلف برای دستیابی به منافع مشترک، تأکید کرد.
این سخنان امروز در جریان گفت وگوهای رسمی دبیر کل شورای همکاری خلیج عربى با آقاى ایلوا یوهانسون کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی با حضور عبدالرحمن بن احمد الحربی رئیس تیم مذاکرات خلیج عربى در بروکسل ايراد شد.
در این نشست، نتایج دیدار دبیرکل با سفرای اتحادیه اروپا که در تاریخ 13 ژانویه 2022 در مقر دبیرخانه عمومی در ریاض برگزار شد و در آن روابط اتحادیه اروپا با کشورهای شورای همکاری خلیج عربى و راه های تقویت آنها در زمینه های مختلف به منظور دستیابی به منافع مشترک دو طرف، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
--واس
19:02 LOCAL TIME 16:02 GMT
0019