انجام تعمیرات سالانه مرمر پشت بام کعبه مشرفه توسط ریاست امور حرمین

سهشنبه 1443/6/15 برابر با 2022/01/18
  • Share on Google+

مکه مکرمه 15 جمادی الآخره 1443 ه برابر با 18 ژانویه 2022 م واس
معاونت امور مهندسی و عملیات و تعمیرات ریاست امور مسجد الحرام و مسجد نبوی، کار تعمیرات و پاکسازی سالانه سنگ مرمر پشت بام کعبه مشرفه را انجام داد. این اقدامات با هدف اطمینان از سلامتی سنگ مرمر کعبه و حفظ کیفیت، و با نظارت یک تیم میدانی متخصص و کارآمد انجام شد.
مهندس عامر اللقمانی، مدیر اداره راه اندازی و تعمیرات مسجد الحرام در سخنانی تاکید کرد که اقدامات تعمیرات پیشگیرانه سنگ مرمر پشت بام کعبه مشرفه شامل اطمینان از سلامت سنگ مرمر "تاسوس" به مساحت 80 متر مربع و معاینه فنی قطعات سنگ و پر کردن فاصله های میان سنگهاست.
وی اضافه کرد که تعمیرات پیشگیرانه مربوط به سنگ مرمر پشت بام کعبه توسط نیروهای کارآمد و آموزش دیده انجام می شود، و سنگ مرمر تاسوس که در پشت بام کعبه مورد استفاده قرار گرفته نوعی نادر از مرمر است که به شکل خاص برای حرمین شریفین وارد کشور می شود.
- - واس
19:29 LOCAL TIME 16:29 GMT
0021