بازدید رئیس جمهور کره از محله تاریخی طریف و موزه درعیه

چهار شنبه 1443/6/16 برابر با 2022/01/19
  • Share on Google+

ریاض 16 جمادی الآخره 1443 هـ برابر با 19 ژانویه 2022 م واس
آقای مون جائه این، رئیس جمهور کره امروز با همراهی استاد احمد الخطیب، وزیر گردشگری و آقای جری انزیریلو، رئیس اجرایی سازمان توسعه درگاه درعیه از محله تاریخی طریف بازدید کرد.
در این بازدید که همچنین با همراهی مهندس خالد الفالح، وزیر همراه رئیس جمهور کره انجام شد، فیلمی از مراحل تاریخ تشکیل دولت سعودی نمایش داده شده، و سپس ایشان از کاخ سلوی و موزه درعیه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است بازدید نمود.
لازم به ذکر است محله تاریخی طریف هسته اصلی تاسیس پادشاهی عربستان سعودی به شمار می رود، و ساختمانها و تاسیسات آن نمایشی از تشکیل و رشد دولت سعودی اول و پایتخت آن در عصر امام محمد بن سعود است.
--واس
13:29 LOCAL TIME 10:29 GMT
0006