بازدید رئیس جمهور کره از یکی از ایستگاههای پروژه قطار ریاض

چهار شنبه 1443/6/16 برابر با 2022/01/19
  • Share on Google+

ریاض 16 جمادی الآخره 1443 هـ برابر با 19 ژانویه 2022 م واس
آقای مون جائه این، رئیس جمهور کره و هیئت همراهش امروز از یکی از ایستگاههای پروژه قطار ریاض بازدید کردند.
در استقبال از آنان در ایستگاه شاهزاده فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف، شهردار منطقه ریاض، مهندس خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری (وزیر همراه) مهندس صالح الجاسر، وزیر ترابری و خدمات لجستیک و استاد فهد الرشید، رئیس اجرایی هیئت شاهنشاهی شهر ریاض حضور داشتند.
رئیس جمهور کره بازدید خود را با گوش دادن به توضیحات مفصلی در مورد پروژه قطار ریاض و اتوبوسهای ریاض آغاز کرد.
آقای این سپس به همراه هیئت همراهش در بخشهای مختلف ایستگاه به گشت زدن پرداخته، از تجهیزات و امکانات آن اطلاع حاصل کرده، و نقشه خطوط حرکت قطار ریاض را مشاهده نمود.
از جمله همراهان ایشان در این بازدید رئیس اجرایی گروه سامسونگ سی تی بود که یکی از شرکتهای مجری پروژه قطار ریاض به شمار می رود.
--واس
13:55 LOCAL TIME 10:55 GMT
0007