برگزاری همایش تجاری سعودی-عراق در ریاض

یکشنبه 1443/6/20 برابر با 2022/01/23
  • Share on Google+

ریاض ٢٠ جمادی الآخره ١۴۴٣ هـ برابر با ٢٣ ژانویه ٢٠٢٢ م واس
فعالیتهای همایش تجاری سعودی-عراق با مدیریت ومیزبانی اتحادیه اتاقهای تجاری سعودی و مشارکت گسترده وزیران، مسئولین و نمایندگان نهادهای دولتی دو کشور فردا آغاز خواهد شد.
جلسه افتتاحیه همایش با حضور وزیران و مسئولین بلندپایه دو کشور برگزار خواهد شد، و توضیحات و کنفرانسهایی در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در عربستان سعودی به ویژه پروژ های چشم انداز سعودی ٢٠٣٠ و فرصتهای سرمایه گذاری در عراق در زمینه های مختلف ارائه خواهد گردید.
همچنین جلسات و دیدارهایی دوجانبه میان بازرگانان دو کشور برای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و شراکت تجاری برگزار شده، توافق نامه ها و یادداشتهای تفاهم مختلفی امضا خواهد شد.
لازم به ذکر است روابط اقتصادی سعودی-عراق متکی بر پایه های ساختاری و زیرساختی محکم از طریق توافقهای تجاری مختلف و تشکیل شورای هماهنگی سعودی-عراق و شورای تجاری مشترک میان بازرگانان دو کشور است.
--واس
15:51 LOCAL TIME 12:51 GMT
0012