برگزاری نود و یکمین جلسه شورای بزرگان علما به صورت مجازی

یکشنبه 1443/6/20 برابر با 2022/01/23
  • Share on Google+

ریاض ٢٠ جمادی الآخره ١۴۴٣ هـ برابر با ٢٣ ژانویه ٢٠٢٢ م واس
نود و یکمین جلسه شورای بزرگان علما به ریاست شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ، رئیس شورای بزرگان علما با استفاده از تماس تصویری برگزار شد.
دکتر فهد بن سعد الماجد، دبیر کل شورا در سخنانی توضیح داد که در این جلسه موضوعات ارسالی از سوی پادشاه و نهادهای دولتی در کنار موضوعات مندرج در برنامه شورا بررسی شده است.
وی اضافه کرد که کمیته های تخصصی شورا پژوهشهای ارسالی توسط دبیرخانه را تکمیل کرده و گزارشهای خود را ارسال نموده اند.
--واس
18:29 LOCAL TIME 15:29 GMT
0016