برنامه‌ی توسعه و بازسازی یمن و مؤسسه‌ی «مسکن» یک یادداشت تفاهم همکاری مشترک برای تقویت ثبات اجتماعی و اقتصادی در یمن امضا کردند

یکشنبه 1443/6/20 برابر با 2022/01/23
  • Share on Google+

ریاض ۲۰ جمادی الآخر ۱۴۴۳ هـ برابر با ۲۳ ژانویه‌ ۲۰۲۲م واس
امروز آقای محمد بن سعید آل جابر سفیر کشورمان در یمن و رئیس برنامه‌ی سعودی برای بازسازی و توسعه‌ی یمن و دکتر زیاد الحقیل رئیس هیئت امنای مؤسسه‌ی غیر دولتی «مسکن» یک یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
هدف از این یادداشت همکاری مشترک بهسازی کیفیت زندگی در یمن از طریق اجرای پروژه‌های توسعه محور و بهبود زیرساخت‌های همه‌ی استان‌های یمن و تحقق توازن معیشتی و اقتصادی برای یمنی‌ها است.
این یادداشت همکاری مشترک نقش مهمی در حمایت فنی و مشاوره‌ای و تبادل تجارب در زمینه‌ی بازسازی و توسعه‌ی یمن خواهد داشت.
دو طرف تلاش می‌کنند از طریق این یادداشت تفاهم همکاری به تقویت ثبات اجتماعی و اقتصادی از طریق راه‌ حل‌های مربوط به اسکان کمک کنند.
مؤسسه‌ی «سکن» نقش مهمی در تمکین بخش غیر انتفاعی مسکن برای حل مشکل مسکن و بهبود کیفیت زندگی در جامعه دارد.
لازم به ذکر است برنامه‌ی سعودی برای توسعه و بازسازی یمن تاکنون ۲۰۴ پروژه در استان‌های مختلف یمن در هفت بخش اساسی: آموزش، بهداشت، آب، انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و صیادی، ساخت مؤسسات دولتی و دیگر برنامه‌های توسعه محور اجرا کرده است.
--واس
19:04 LOCAL TIME 16:04 GMT
0019