توزيع بيش از 12 تُن سبد غذایی ميان سيل زدگان ایالت "خارطوم" در سودان توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

یکشنبه 1443/6/20 برابر با 2022/01/23
  • Share on Google+

خارطوم 20 جمادى الآخره 1443 هـ برابر با 23 ژانويه 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک های بشردوستانه ملک سلمان ديروز 12 تُن و 250 کيلوگرم سبد غذایی را ميان سيل زدگان و خانواده های نیازمند در محله ى "ام درمان" واقع در ایالت "خارطوم" در جمهوری سودان توزیع کرد که 2,100 نفر از اين کمک ها بهره مند شدند.
این فعاليت ها در چارچوب کمک های بشردوستانه ارائه شده توسط كشورمان، به نمایندگی از مرکز، برای حمایت از امنیت غذایی مردم برادر سودان انجام می شود.
--واس
19:35 LOCAL TIME 16:35 GMT
0021