سازمان توسعه ى اداری عربی فعالیت های 25 برنامه آموزشی را با مشارکت كشورمان به پایان رساند

پنج شنبه 1443/6/24 برابر با 2022/01/27
  • Share on Google+

قاهره 24 جمادى الآخره 1443 هـ برابر با 27 ژانویه 2022 م واس
سازمان توسعه اداری عربی امروز فعالیت هاى 25 برنامه آموزشی را با حضور 170 کارآموز از وزارتخانه ها و سازمان های سه کشور عربی عربستان سعودى، مصر و سودان به پایان رساند.
این سازمان در بیانیه امروز خود توضیح داد که برنامه های 25 روزه با هدف توسعه مهارت ها و دانش شرکت کنندگان در مورد روندهای اداری مدرن و مدل های برتر جهانی كه به بهبود عملکرد وزارتخانه ها، مقامات و مؤسسات عربی شرکت کننده کمک می کند.
این بیانیه حاکی از آن است که این برنامه ها به موضوعات مختلفی از جمله: مدیریت الکترونیک در ساز و کار دولتی، استحكام سيستم اقتصادی در پرتو تحول دیجیتال، مهارت های یکپارچه سازى در کارهای اداری و برنامه یکپارچه سازى برای توسعه ى مهارت های رهبری و اداری، علاوه بر مستندسازی، اعتبارات و ضمانت نامه ها با توجه به نسخه ى جدید و استراتژی مدرن روابط عمومی و دیپلماتیک، مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، دیپلم مهارت های تخصصی «حسابرسی، کنترل و بازرسی» و تهیه ى بودجه دولتی پراخته است.
--واس
15:29 LOCAL TIME 12:29 GMT
0010