آشنایی مسئول هماهنگی سازمان ملل در پادشاهی سعودی با تجربه دانشگاه جوف در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل

چهار شنبه 1443/10/17 برابر با 2022/05/18
  • Share on Google+

سکاکا 17 شوال 1443هـ برابر با 18 مه 2022م واس
دکتر محمد بن عبدالله الشایع، رئیس دانشگاه جوف امروز خانم ناتالی فوستیه، مسئول هماهنگی مقیم سازمان ملل در عربستان سعودی و هیئت همراه ایشان را به حضور پذیرفت.
خانم فوستیه و هیئت همراهش در ابتدای این دیدار فیلمی از مهمترین دستاوردهای دانشگاه جوف را مشاهده کرده، با تجربه دانشگاه در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل آشنا شدند.
آنان سپس از مرکز نوآوری و کارآفرینی، مرکز انتشارات علمی و ساختمان مرکزی کارگاهها بازدید کرده و با دانشجویان دختر آموزش عالی ملاقات نمودند، و با پژوهش‌های آنان آشنا شدند.
خانم فوستیه در پایان این دیدار از تحولات و پیشرفت سریع دانشگاه جوف ابراز خرسندی کرده و خدمات ارائه شده توسط این دانشگاه و پژوهش های علمی انجام شده در آن را ستود.
- - واس
13:58 LOCAL TIME 10:58 GMT
0009