شهردار منطقه ى رياض، به مناسبت روز ملى پادشاهى نروژ در جشن سفارت اين كشور شركت كرد

چهار شنبه 1443/10/17 برابر با 2022/05/18
  • Share on Google+

رياض 17 شوال 1443هـ، برابر با 18 مه 2022م واس
به نيابت از شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقه ى رياض، شاهزاده فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف شهردار منطقه ى رياض به مناسبت روز ملى پادشاهى نروژ در جشن سفارت اين كشور در مقر سفارت در محله سفارات در رياض شركت كرد.
هنگام وصول شاهزاده فيصل بن عيّاف، آقاى توماس لد بول سفير نروژ و اعضاى سفارت در استقبال از ايشان حضور داشتند.
استاد خالد بن فيصل السحلى معاون امور تشريفات وزرات امور خارجه‌ى کشورمان در اين جشن شرکت داشتند.
--واس
14:45 LOCAL TIME 11:45 GMT
0012