تحت نظارت وزير بارزگانى فردا فعاليت هاى مجمع بين المللى اندازه گيرى 2022 برگزار خواهد شد

چهار شنبه 1443/10/17 برابر با 2022/05/18
  • Share on Google+

رياض 17 شوال 1443 هـ برابر با 18 مه 2022 م واس
سازمان استاندارد، اندازه‌شناسى و کيفيت عربستان، مجمع بين‌المللى اندازه‌گيرى را با شعار «اندازه‌گيرى در عصر ديجيتال» که مصادف با روز جهانى اندازه‌گيرى در سال 2022 ميلادى است، در مقر خود در رياض و تحت نظارت دكتر ماجد بن عبدالله القصبى وزير بازرگانى برگزار خواهد شد.
اين مجمع قرار است تلاش‌هاى مقامات و آژانس‌هاى همکار در بخش‌هاى دولتى و خصوصى را در زمينه اندازه‌گيرى و استاندار روشن کند و نقش شناسايى و اعتبار بين‌المللى خدمات مرکز در ارتقاى زيرساخت‌هاى کيفى با آگاهى از نيازها و چالش هاى پيش روى بخش اندازه گيرى و استاندار در كشورمان و يافتن راه حل هاى پايدار براى بهبودى و توسعه فعاليت هاى اين بخش را برجسته سازد.
اين سازمان توضيح داد که اين انجمن شاهد راه اندازى اولين گواهى استاندار ديجيتال در کشورمان خواهد بود که اولين گواهينامه استاندار ديجيتال در اين زمينه در سطح کشورهاى عربى است، و همچنين افزود: مجمع بين المللى اندازه شناسى فرصتى براى علاقه مندان و متخصصان در زمينه اندازه شناسى است تا با اين موضوع و کاربردهاى مدرن آن در فعاليت هاى اندازه گيرى و استاندار آشنا شوند.
--واس
14:54 LOCAL TIME 11:54 GMT
0013