رئيس کميسيون حقوق بشر، مقامات سازمان ملل را به حضور پذيرفت

چهار شنبه 1443/10/17 برابر با 2022/05/18
  • Share on Google+

رياض 17 شوال 1443 هـ برابر با 18 مه 2022 م واس
دکتر عواد بن صالح العواد رئيس کميسيون حقوق بشر، امروز در مقر اين کميسيون در رياض، خانم سلتا جورجيدس مسئول ارشد نظارت و ارزيابى کميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، و آقاى کوين ترنر مسئول اداره برنامه هاى آموزشى در دفتر کميسارياى عالى حقوق بشر را به حضور پذيرفت.
در اين ديدار تعدادى از موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث و بررسى قرار گرفت و همکارى سازنده بين کميسيون و کميسارياى عالى حقوق بشر و راه هاى توسعه آن مورد بررسى قرار گرفت و طرفين همچنين در مورد جنبه هاى همکارى مشترک دوجانبه گفت وگو کردند.
--واس
15:34 LOCAL TIME 12:34 GMT
0014