هيئتى از سازمان همکارى اسلامى در واشنگتن درباره موضوعات مورد علاقه مشترک گفت وگو كردند

چهار شنبه 1443/10/17 برابر با 2022/05/18
  • Share on Google+

جده 17 شوال 1443 هـ برابر با 18 مه 2022 م واس
هيئتى بلندپايه از دبيرخانه سازمان همکارى اسلامى به دعوت وزارت خارجه آمريکا در روزهاى 23 و 24 مى 2022 براى گفت وگو در مورد بسيارى از موضوعات مورد علاقه مشترک عازم واشنگتن خواهد شد.
اين گفت وگوها شامل موضوعات سياسى است که اين هيئت با طرف آمريکايى گفت و گو خواهد کرد، از جمله وضعيت خاورميانه، آفريقا و آسيا، مسائل مربوط به مبارزه با تروريسم، افراط گرايى و اسلام هراسى و شرايط گروه ها و جوامع مسلمان غير عضو سازمان همکارى اسلامى، علاوه بر مسائل اجتماعى، در درجه اول توانمندسازى زنان و مسائل فرهنگى، حقوق بشر، همکارى دو طرف در مبارزه با بيمارى همه گير کرونا، امنيت غذايى و مسائل آب و هوايى خواهد بود.
--واس
19:03 LOCAL TIME 16:03 GMT
0025