مرکز امدادرسانى ملک سلمان 2.200 سبد غذايى را در منطقه سول واقع در سوماليلند توزيع كرد

پنج شنبه 1443/10/18 برابر با 2022/05/19
  • Share on Google+

هرگيسا 18 شوال 1443 هـ برابر با 19 مه 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان 2.200 سبد غذايى را در منطقه لاسانود در منطقه سول واقع در سوماليلند توزيع کرد که 13200 نفر از آنها بهره مند شدند.
اين فعاليت ها در چارچوب کمک هاى بشردوستانه توسط كشورمان، به نمايندگى از مرکز، براى افزايش امنيت غذايى در کشورها و مردم نيازمند جهان ارائه مى شود.
--واس
15:29 LOCAL TIME 12:29 GMT
0017