شورای اقتصادی و توسعه در نشست خود موضوعات جدولبندی شده را مورد بررسی قرار داد

جمعه 1443/10/19 برابر با 2022/05/20
  • Share on Google+

جده ۱۹ شوال ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۲۰ مه ۲۰۲۲م واس
نشست شورای اقتصادی و توسعه‌ی کشور بطور تصویری برگزار شد.
اعضای شورا در این نشست از گزارش‌ها و پیشنهادها و موضوعات جدولبندی شده اطلاع حاصل کردند از جمله گزارش وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی در رابطه با اقتصاد فصلی، و آخرین تحولات اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، و انتظارات آینده، و توصیه‌های لازم در این رابطه.
شورا همچنین گزارش فصلی مربوط به بودجه‌ی کشور در سال مالی ۲۰۲۲ که توسط وزارت دارایی ارائه شد را بررسی کرد.
شورا همچنین گزارش مرکز ملی ارزیابی و سنجش نهادهای عمومی که شامل شاخصه‌های انجام وظیفه و طرح‌های نهادهای عمومی و نتایج ارزیابی موسم عمره در ماه مبارک رمضان امسال ۱۴۴۳ و توصیه‌های لازم در این رابطه بود را بررسی کرد.
شورای اقتصادی و توسعه‌ی کشور همچنین گزارش مرکز ملی مدیریت زباله‌ها در رابطه با اقتصاد کربن دورانی و گزارش وزارت بهداشت در رابطه با آخرین تحولات ویروس کرونا را دریافت کرد.
پس از آن شورا توصیه‌های لازم در رابطه با موضوعات مطرح شده را ارائه کرد.
--واس
17:42 LOCAL TIME 14:42 GMT
0004