عربستان سعودی نشستی جهانی برای بررسی اصلاحات مربوط به جابجایی کارگری و حمایت حقوق مهاجران برگزار کرد

جمعه 1443/10/19 برابر با 2022/05/20
  • Share on Google+

نیویورک ۱۹ شوال ۱۴۴۳ هـ‌ برابر با ۲۰ مه ۲۰۲۲م واس
هیئت عربستان سعودی در سازمان ملل متحد با همکاری هیئت‌های فلپین و بحرین نشستی جهانی برای اصلاحات مربوط به جابجایی کارگران و حمایت از حقوق مهاجران برگزار کرد.
در این رخداد که در حاشیه‌ی کنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون مهاجرت جهانی برگزار می‌شد، آقایان سطام الحربی معاون وزیر منابع انسانی و توسعه‌ی اجتماعی و محمد العتیق کاردار هیئت کشورمان در سازمان ملل متحد حضور داشتند.
شرکت کنندگان در این نشست اصلاحاتی که عربستان سعودی و بحرین با همکاری سازمان‌های جهانی در زمینه‌ی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و تقویت نقش آن‌ها در اقتصاد کشورهای مقصد انجام داده‌اند را بررسی کردند.
--واس
17:43 LOCAL TIME 14:43 GMT
0005