نمایندگان صنایع در کشورهای خلیجی از تجربه‌ی «مدن» در تمکین صنایع عربستان سعودی اطلاع حاصل کردند

سهشنبه 1443/10/23 برابر با 2022/05/24
  • Share on Google+

ریاض ۲۳ شوال ۱۴۴۳ هـ برابر با ۲۴ مه ۲۰۲۲م واس
سازمان شهرک‌های صنعتی و مناطق تکنولوژی کشورمان موسوم به «مدن» امروز میزبان نمایندگانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی بود که می‌خواستند از منظومه‌ی سرمایه‌گذاری آن و نقشی که در تقویت صنایع کشور وفق چشم‌انداز ۲۰۳۰ و برنامه‌ی توسعه‌ی صنایع ملی و خدمات لوژستیکی «ندلب» ایفا می‌کند اطلاع حاصل کنند.
آقای قصی العبدالکریم معاون بازاریابی و ارتباطات تشکیلاتی در مدن گفت: هیئت‌های صنعتی کشورهای خلیجی از شهرک دوم صنعتی در ریاض بازدید نموده و از پروژه‌های تولیدی در حال اجرا در این شهرک اطلاع حاصل نموده و به شرحی از برنامه‌های مربوط به شهرهای هوشمند و تلاش‌های مدن برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنایع با همکاری بخش‌های خصوصی و دولتی گوش فرا دادند.
این بازدید همچنین شامل مرکز «اسناد» مدن هم می‌شد که اخیرا در چارچوب راهبردهای آن برای تحولات دیجیتالی و ایجاد فضای بی‌کاغذ، راه اندازی شده است، و همچنین از پروژه‌های زیرساختی و خدمات لوژستیکی که فضای صنعتی متکامل و پایداری برای رشد سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.
--واس
14:43 LOCAL TIME 11:43 GMT
0007