سفير كشورمان در سودان هديه خادم حرمين شريفين به سودان را تحويل داد

سهشنبه 1443/10/23 برابر با 2022/05/24
  • Share on Google+

خارطوم 23 شوال 1443 هـ برابر با 24 مه 2022 م واس
استاد على بن حسن جعفر سفير خادم حرمين شريفين در سودان روز گذشته در مقر سفارت كشورمان، تعداد 16,000 نسخه از قرآن کريم، چاپ مجمع ملک فهد چاپ قرآن کريم را به عنوان هديه خادم حرمين شريفين به دکتر عثمان الحبوب رئيس جمعيت کتاب و سنت در سودان تحويل داد.
آقاى الحبوب از دولت كشورمان به خاطر اين هديه ارزشمند که مظهر توجه اين کشور به قرآن کريم و خدمت به اسلام و مسلمانان است، تشکر کرد و به نقش كشورمان و بخشش بشردوستانه آن اشاره کرد که حتى به غير مسلمانان نيز تسرى يافته است.
سفير كشورمان نيز به نوبه خود با تأکيد بر اهتمام كشورمان در خدمت رسانى به اسلام و مسلمين، آن را مايه افتخار بزرگى براى كشور و ملت عربستان سعودى در راستاى نقش پيشگامانه خود در جهان اسلام توصيف كرد.
--واس
19:16 LOCAL TIME 16:16 GMT
0015