وزير امور خاورميانه بريتانيا، سفير کشورمان در بريتانيا را به حضور پذيرفت

سهشنبه 1443/10/23 برابر با 2022/05/24
  • Share on Google+

لندن 23 شوال 1443 برابر با 24 مه 2022 واس
خانم آماندا ميلينگ وزير امور خاورميانه بريتانيا روز گذشته در وزارت امور خارجه اين كشور، شاهزاده خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم حرمين شريفين در بريتانيا را به حضور پذيرفت.
در اين ديدار، روابط دوجانبه و راه‌هاى حمايت از آن‌ها و مسائل منطقه‌اى و بين‌المللى مورد علاقه مشترک مورد بررسى قرار گرفت.
وزير امور خاورميانه بريتانيا در بيانيه‌اى پس از اين ديدار اظهار داشت که مذاکرات مهمى با شاهزاده خالد بن بندر بن سلطان در زمينه تقويت مشارکت راهبردى بريتانيا و عربستان سعودى از جمله افزايش همکارى‌ها در زمينه‌هاى گردشگرى، تجارى و سرمايه‌گذارى و گسترش آن و هماهنگى در مواجهه با چالش هاى مشترک انجام داده است.
--واس
19:41 LOCAL TIME 16:41 GMT
0017