مشارکت مرکز ملک سلمان در اجلاس بلندپایه منطقه‌ای در مورد جوانان

سهشنبه 1443/10/23 برابر با 2022/05/24
  • Share on Google+

ریاض ۲۳ شوال ۱۴۴٣ برابر با ۲۴ مه ۲۰۲۲ م واس
مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان امروز از طریق ارتباط ویدیویی در اجلاس منطقه‌ای بلندپایه ای در مورد جوانان در پایتخت اردن با مدیریت سازمان بین‌المللی کار، برنامه عمرانی سازمان ملل و سازمان یونیسف شرکت کرد.
خانم دکتر هناء عمر، مدیر اداره شراکتها و روابط بین الملل مرکز به عنوان نماینده مرکز در این اجلاس در سخنانی تاکید کرد که مرکز ملک سلمان بر اساس چشم انداز و برنامه‌های خود با شرکای مختلف از جمله سازمان ملل و سازمان های بین المللی تلاش می‌کند تدابیر لازم برای رسیدن جوانان به حقوق انسانی خود را اتخاذ نماید، و برای چالش ها و مشکلات پیش روی جوانان به ویژه زنان و دختران راه حل های مناسب پیدا کند که از جمله این چالش ها سوء استفاده جنسی، مشکلات بهداشتی و روانی و فقر است.
وی اضافه کرد که پروژه ها و طرحهای ارائه شده توسط مرکز به ایجاد فرصت های مناسب برای جوانان کمک کرده است و با بهبود سطح زندگی آنان از طریق تامین ابزارهای کاری برای رسیدن به درآمد ثابت موثر بوده، به آنان از نظر اقتصادی استقلال داده و در کنار آن در ایجاد ارتباط مناسب میان پناهجویان و جوامعی که در آن به سر می برند تاثیر مثبت گذاشته است.
خانم دکتر عمر اضافه کرد که مرکز ملک سلمان برای ایجاد شراکت با موسسات بخش خصوصی در مسیر اجرای برنامه های انسان دوستانه خود تلاش می‌کند و در این راستا اداره‌ای برای ارتباط با نهادهای خصوصی در پادشاهی سعودی ایجاد کرده که به دنبال بررسی روشهای همکاری مناسب با این نهادهاست، و همچنین با تاسیس اداره ویژه ای به پرورش استعدادها و تواناییهای کارکنان خود در زمینه فعالیت های انسان دوستانه پرداخته است.
وی اشاره کرد که مرکز ملک سلمان مسیر مناسبی برای فعالیت های خیریه و انسان دوستانه به شکل سازمانی و مفید است، و اضافه نمود که سامانه مرکز ملک سلمان تاکنون بیش از ١٨ هزار داوطلب را به خود جذب کرده و ۲۰۶ کمپین انسان دوستانه در ۲۲ کشور جهان راه اندازی کرده است.
خانم دکتر عمر اضافه کرد که مرکز ملک سلمان توافقنامه های همکاری مختلفی با دانشگاه‌های سعودی امضا کرده تا از طریق کارشناسان و متخصصان، دانسته ها و تمرینات لازم را به کارکنان مرکز منتقل ساخته و آنان را در زمینه فعالیتهای انسان دوستانه توانمند سازد، ضمن اینکه مرکز با انجمن های خیریه و مدنی سعودی در بخش بهداشت و سرپرستی ایتام همکاری می کند.
- - واس
19:41 LOCAL TIME 16:41 GMT
0018