افزایش ۲۹ درصدی صادرات غیرنفتی سعودی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲

پنج شنبه 1443/10/25 برابر با 2022/05/26
  • Share on Google+

ریاض ۲۵ شوال ۱۴۴٣ هـ برابر با ۲۶ مه ۲۰۲۲ م واس
سازمان کل آمار عربستان سعودی از افزایش ۲۳ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی پادشاهی سعودی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سه ماهه اول سال ٢٠٢١ خبر داد.
بر اساس این گزارش صادرات غیر نفتی عربستان سعودی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ بیش از ۷۷ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ۶۰ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری داشته است، و این در حالی است که صادرات غیر نفتی کشور در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ بیش از ۴ میلیارد ریال کاهش نشان می‌دهد.
در گزارش سازمان آمار کشور مربوط به ماه مارس و سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ گفته شده که ارزش صادرات غیر نفتی -شامل صادرات مجدد- در ماه مارس سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲۸ میلیون ریال رسیده که در مقایسه با ۲۲ میلیون ریال در ماه مارس سال ۲۰۲۱ میلادی ٢۵ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که نسبت صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به ۴۶ درصد رسیده که در مقایسه با ۴٣ درصد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ افزایش نشان می دهد.
در گزارش گفته شده که واردات کشور در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۲ به ۱۵۶ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۱۳۹ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش ارزش صادرات نفتی در ماه مارس سال ۲۰۲۲ میلادی بیش از ١١٣ میلیون ریال بوده که در مقایسه با ۵۱ میلیون ریال در ماه مارس ۲۰۲۱ حدود ١٢٣ درصد افزایش داشته است.
بر اساس داده های ذکر شده در گزارش سازمان کل آمار، ارزش اجمالی صادرات کالای عربستان سعودی در ماه مارس سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۴۲ میلیون ریال بوده که در مقایسه با ۷۳ میلیون ریال در ماه مارس سال ۲۰۲۱ بیش از ۹۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین واردات کالاهای کشور نیز در ماه مارس ۲۰۲۲ بیش از ۵۵ میلیون ریال بوده که در مقایسه با پنجاه میلیون ریال در سال گذشته حدود ۹.٨ درصد افزایش داشته است.
--واس
14:47 LOCAL TIME 11:47 GMT
0008