تداوم ارائه خدمات درمانی توسط کلینیک‌های سیار مرکز امداد ملک سلمان در اردوگاه وعلان استان حجه یمن

پنج شنبه 1443/10/25 برابر با 2022/05/26
  • Share on Google+

حجه 25 شوال 1443هـ برابر با 26 مه 2022م واس
کلینیک‌های سیار پزشکی مرکز امداد و کمک‌های بشردو ملک سلمان، روند ارائه خدمات درمانی به آوارگان در اردوگاه وعلان واقع در استان حجه یمن را ادامه می‌دهد.
در مدت زمان بین 4 تا 10 ماه می 2022 ، 11 نفر از خدمات کلینیک درمان و کنترل بیماری های اپیدمیولوژیک، 55 نفر از خدمان بخش اورژانس، 35 نفر کلینیک داخلی، 9 نفر از خدمات بهداشت بارور، 112 نفر از خدمات داروخانه، ۲ نفر از خدمات کلینیک جراحی و پانسمان و دو بیمار از خدمان بخش آگاهی، مستفید شدند.
همچنین 25 نفر از خدمات بخش پرستاری بهره‌مند گردیدند.
-- واس
18:52 LOCAL TIME 15:52 GMT
0017