بازدید تیم مرکز ملک سلمان از پروژه رفع نیازهای آموزشی دانش آموزان در عدن

جمعه 1443/10/26 برابر با 2022/05/27
  • Share on Google+

عدن ۲۶ شوال ۱۴۴۳ ه برابر با ۲۷ مه ۲۰۲۲ م واس
تیم اعزامی مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان دیروز از مراکز معلولان، نیازهای ویژه و سوادآموزی در استان عدن که تابع پروژه رفع نیازهای آموزشی دانش آموزان کم سواد و معلول است بازدید کرد.
در جریان این بازدید تیم اعزامی مرکز آخرین دستاوردها و روند اجرایی پروژه را در مرحله اول آن بررسی کرده و با دانش آموزان معلول در جلسات آموزشی که توسط متخصصین به آنان ارائه می شود دیدار کرد.
شرکت کنندگان در پروژه از مرکز ملک سلمان به خاطر فعالیت های انسان دوستانه مستمر و کمکهای موثرش قدردانی کردند.
این پروژه در چارچوب کمک های انسان دوستانه پادشاهی سعودی از طریق مرکز به ملت یمن اجرا شده است.
- - واس
15:40 LOCAL TIME 12:40 GMT
0001