ارائه خدمات ارشاد و راهنمایی به حجاج در خلال موسم حج با استفاده از ۲۳ زبان مختلف دنیا

پنج شنبه 1443/11/24 برابر با 2022/06/23
  • Share on Google+

مکه مکرمه 24 ذی القعده 1443 هـ برابر با 23 ژوئن 2022 م واس
ریاست شئون حرمین شریفین با استفاده‌ از ۲۳ زبان، خدمات خود را به صورت شبانه روزی به حجاج بیت الله الحرام ارائه می‌کند، اداره راهنمایی مکانی در‌ مسجد‌الحرام‌ تابع معاونت زبان و ترجمه در این راستا، زمینه‌ی ارتباط با حجاج را با استفاده از زبان‌های متعدد فراهم کرده است.
احمد الحمیدی معاون رئیس امور ‌حرمین شریفین در امور زبان‌ و ترجمه توضیح داد که نتایج خدمات موجود با انتظارات حجاج سازگار‌ بوده و استفاده حجاج از خدمات ارائه شده را‌ آسان ساخته است، و خدمات پربار کردن ارشاد با استفاده از زبان‌های مختلف در‌داخل‌ مسجدالحرام و صحن‌های‌بیرونی آن و سایر مراکز مربوطه فراهم است.
—واس
18:43 LOCAL TIME 15:43 GMT
0014