بررسی برنامه ها و آماده سازی های خدمات مسجد الحرام در موسم حج امسال در جلسه ریاست امور حرمین

جمعه 1443/11/25 برابر با 2022/06/24
  • Share on Google+

مکه مکرمه ۲۵ ذوالقعده ۱۴۴۳ ه برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ م واس
معاون امور مسجد الحرام در ریاست امور حرمین در جریان جلسه ای با مسئولین ارشد مسجدالحرام به بررسی آماده سازی ها و برنامه های موسم حج امسال برای خدمات رسانی به حجاج و زائران پرداخت.
دکتر سعد بن محمد المحیمید بر اهمیت همکاری و همبستگی میان همه نهادهای فعال در مسجد الحرام برای تحقق اهداف اصلی موسم حج امسال و ارائه بهترین خدمات ممکن به حاجیان و زائران در کنار رعایت تدابیر پیشگیرانه برای حفظ بهداشت جمعی تاکید نمود.
- - واس
14:54 LOCAL TIME 11:54 GMT
0001