دیدار وزیر بهداشت کشورمان با همتای بحرینی خود

جمعه 1443/11/25 برابر با 2022/06/24
  • Share on Google+

ریاض ۲۵ ذوالقعده ۱۴۴۳ ه برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ م واس
استاد فهد الجلاجل، وزیر بهداشت کشورمان امروز در مقر وزارت بهداشت در ریاض با خانم دکتر جلیله السید، وزیر بهداشت پادشاهی بحرین دیدار کرد.
در این دیدار برخی موضوعات مربوط به تقویت همکاریها میان دو کشور در زمینه های مختلف مانند پژوهشهای پزشکی، بیماریهای جدید، عوارض واکسن ها و تبادل دانسته ها و تجربیات بررسی شد.
آقای جلاجل در این دیدار تجربه بیمارستان مجازی و مرکز فرماندهی و کنترل را مورد بررسی قرار داده و بر اهمیت مرتبط ساختن بحرین به شبکه بیمارستان مجازی به عنوان اولین کشور تاکید کرد.
خانم دکتر سید نیز به اهمیت همکاری در زمینه بیماریهای وراثتی و ژنتیکی با توجه به شباهت جمعیتی میان دو کشور اشاره کرده و در مورد تجربه پزشکی از راه دور در بحرین و اهمیت تقویت آن به صورت دوجانبه تاکید کرد.
وزیر بهداشت بحرین پس از آن از بیمارستان مجازی وزارت بهداشت بازدید کرده و به توضیحاتی در مورد خدمات آن گوش فرا داد، و همچنین از مرکز فرماندهی و کنترل در وزارت بهداشت بازدید نمود.
- - واس
14:54 LOCAL TIME 11:54 GMT
0002