امضای توافقنامه همکاری میان عربستان سعودی و جمهوری جیبوتی در زمینه ترابری دریایی

جمعه 1443/11/25 برابر با 2022/06/24
  • Share on Google+

ریاض ۲۵ ذوالقعده ۱۴۴۳ ه برابر با ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ م واس
سازمان کل ترابری عربستان سعودی یک توافقنامه همکاری مشترک در زمینه ترابری دریایی با اداره امور دریایی جمهوری جیبوتی امضا کرد.
امضای این توافقنامه توسط مهندس فواز السهلی، نایب رئیس سازمان کل ترابری و آقای محمد علی حسن، سفیر جیبوتی در عربستان سعودی در ریاض با حضور مسئولین بخش ترابری دو کشور انجام شد.
از جمله اهداف این توافقنامه تقویت روابط میان دو کشور در سطح استراتژیک و گشودن افق های جدید برای همکاری در زمینه ترابری دریایی عنوان یکی از پایه های توسعه اقتصادی در جهان، و تلاش برای افزایش حرکت کشتی های تجاری میان دو کشور و پشتیبانی از تبادل تجاری و تسهیل امور اداری و قانونی مربوط به بنادر دو کشور است.
این توافقنامه همچنین شامل ساز و کار تعامل با کشتی های دو کشور در زمینه ورود به بنادر و مدت لنگر انداختن و خروج از بنادر و حالت های اضطراری و حوادث دریایی در آبهای منطقه است، ضمن اینکه تلاش می کند خدمات مناسبی را به شرکتهای ترابری دریایی و خدمه کشتی ها ارائه کرده، در جهت توسعه و افزایش فرصت های سرمایه گذاری مشترک در زمینه ترابری دریایی و خدمات لجستیک در چارچوب اهداف استراتژیک قدم بردارد.
- - واس
14:55 LOCAL TIME 11:55 GMT
0004