بازسازی کلاس‌های‌درسی مدرسه بئر ناصر در استان «لحج» یمن توسط مرکز امداد ملک سلمان

یکشنبه 1443/11/27 برابر با 2022/06/26
  • Share on Google+

لحج 27 ذی القعده 1443 هـ برابر با 26 ژوئن 2022 م واس
مرکز امداد و کمک های بشردوستانه ملک سلمان با همکاری سازمان بین المللی مهاجرت، کلاس‌های درسی مدرسه بئر ناصر در استان «لحج» جمهوری یمن را بازسازی کرد.
بازسازی‌ کلاس‌های این مدرسه باعث کاهش اثرات ازدحام بیش از حد این مدرسه شده و به آموزش‌ درست و حمایت از این بخش حیاتی و مهم که ارتباط‌ پیشرفت ملت‌ها ‌دارد، کمک می‌کند.
--واس
15:21 LOCAL TIME 12:21 GMT
0013