پروژه‌ی مسام مرکز امداد رسانی ملک سلمان طی یک هفته ۱.۱۶۷ مین را در یمن خنثی کرد

یکشنبه 1443/11/27 برابر با 2022/06/26
  • Share on Google+

ریاض ۲۷ ذوالقعده‌ ۱۴۴۳ هـ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۲۲م واس
پروژه‌ی «مسام» مرکز امداد رسانی ملک سلمان موفق شد طی هفته‌ی چهارم ماه ژوئن ۲۰۲۲م ۱.۱۶۷ مین کارگذاری شده توسط شورشیان حوثی در مناطق مختلف یمن را خنثی کند که ۲۱ مین ضد افراد، ۲۴۷ مین ضد تانک، ۸۹۲ ماده‌ی منفجره و ۷ نارنجک بوده‌اند.
تیم مسام موفق شد ۱۳۰ مین ضد تانک، ۲۷۲ ماده‌ی منفجره در استان عدن، ۸ ماده‌ی منفجره، ۱۲ مین ضد تانک در استان خوخه‌ی استان حدیده، ۲۲ مین ضد تانک در بخش حیس، ۹ مین ضدتانک در بخش مضاربه‌ی استان لحج، ۴ مین ضد تانک در بوادی استان مأرب، ۲ مین ضد تانک، ۸ مین ضد افراد در بخش حریب، ۵۹۶ ماده‌ی منفجره در بخش مأرب، دو مین ضد افراد، ۱۳ مین ضد تانک، ۵ نارنجک در بخش عین، ۴ مین ضد تانک، یک ماده‌ی منفجره در بخش عسیلان، ۴ مین ضد تانک در بخش تعز، ۴ ماده‌ی منفجره و دو نارنجک در بخش الوازعیه، ۷ مین ضد تانک، ۷ ماده‌ی منفجره، و ۱۱ مین ضد افراد در بخش المخا، ۴۰ مین ضد تانک، و ۴ ماده‌ی منفجره را در بخش ذباب خنثی کند.
به این ترتیب مجموع مین‌های خنثی شده در ماه ژوئن ۵.۳۶۳ مین و مجموع مین‌های خنثی شده از زمان راه‌اندازی پروژه‌ی مسام ۳۴۷ هزار و ۷۳۷ مین بوده که توسط شورشیان حوثی در مناطق مختلف یمن کارگذاری شده و جان بسیاری از انسان‌های بیگناه از جمله کودکان، زنان، و سالمندان را گرفته است.
عربستان سعودی می‌کوشد در قالب مرکز امداد رسانی ملک سلمان، یمن را از مین‌های کارگذاری شده توسط شورشیان حوثی پاکسازی نموده و به مردم این کشور کمک کند زندگی ایمن و شرافتمندانه‌ای داشته باشند.
--واس
20:17 LOCAL TIME 17:17 GMT
0024