پوشش تصویری گروهبندی‌ بیش‌ از ۱۶ هزار حاجی در «میقات ذوالحلیفه» در مدینه منوره هنگام حرکت آنها به سوی مکه مکرمه توسط دوربین خبرگزاری «واس»

چهار شنبه 1443/11/30 برابر با 2022/06/29
  • Share on Google+

مدینه منوره 30 ذی القعده 1443 هـ برابر با 29 ژوئن 2022 م واس
تلاش‌های میدانی نهادهای مختلف امنیتی و دولتی در «میقات ذی‌الحلیفه» در مدینه منوره برای پیگیری گروه‌بندی‌حجاج‌ جهت انتقال آنان به مشاعر مقدسه و مکه مکرمه توسط دوربین خبرگزاری رسمی سعودی «واس» پوشش داده شد.
وزارت حج و عمره، وزارت شئون اسلامی و دعوت و ارشاد و سایر نهادهای فعال در طرح خدمات‌رسانی به حجاج در قالب یک طرح جامع کلیه امکانات، خدمات بهداشتی، راهنمایی و سازمانی را به حجاج در مسجد میقات ارائه دادند.
در این چارچوب، دیروز 16218 حاجی شهر مدینه منوره را به مقصد مکه مکرمه از طریق میقات ذی الحلیفه ترک نمودند، در ساعات اولیه هر روز اتوبوس‌های حجاج وارد محوطه بیرونی این مسجد شده و فرایند گروهبندی آنان تا شب ادامه می‌یابد، و حجاج از این مسجد به سمت مکه مکرمه حرکت می‌کنند.
—واس
18:33 LOCAL TIME 15:33 GMT
0018