امضای قرارداد تامین مالی بین صندوق توسعه کشاورزی و شرکت توسعه مواد غذایی به ارزش 150 میلیون ریال سعودی

چهار شنبه 1443/11/30 برابر با 2022/06/29
  • Share on Google+

ریاض 30 ذی القعده 1443 هـ برابر با 29 ژوئن 2022 م واس
صندوق توسعه کشاورزی امروز قراردادی را به ارزش 150 میلیون ریال سعودی با شرکت توسعه مواد غذایی برای تامین مالی واردات محصولات کشاورزی( 53 هزار تن ذرت زرد و 30 هزار تن سویا) امضا کرد.
امضای این قرارداد در چارچوب برنامه‌ها و ابتکارات صندوق توسعه کشاورزی به منظور افزایش ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی مورد نظر در طرح امنیت غذایی و جبران هرگونه کمبودی که ممکن است در کالاها و محصولات کشاورزی رخ دهد، و به منظور تضمین ثبات زنجیره تامین مواد غذایی، صورت می‌گیرد.
—واس
19:11 LOCAL TIME 16:11 GMT
0020