100 تن خرمای اهدایی عربستان به جمهوری چاد تحویل مقامات این کشور شد

چهار شنبه 1443/11/30 برابر با 2022/06/29
  • Share on Google+

انجمینا 30 ذو القعده 1443 هـ برابر با 29 ژوئن 2022 م واس
مرکز امداد و کمک های بشردوستانه ملک سلمان، دیروز 100 تُن خرمای اهدایی عربستان به جمهوری چاد را به مقامات این کشور تحویل داد.
عامر‌بن علی الشهری‌ سفیر خادم حرمین شریفین در جمهوری چاد طی مراسمی خرماهای اهدایی کشورمان را با حضور امینه لونگو‌ وزیر زنان، خانواده و حمایت از کودکان چاد و دکتر عبدالمجید عبدالرحیم وزیر بهداشت و همبستگی ملی چاد و تیم مرکز امداد ملک سلمان، تحویل جانب چادی داد.
این خرماهای اهدایی در چارچوب برنامه‌های بشردوستانه و امدادی دولت خادم حرمین تعدادی از کشورهای برادر و دوست جهت تقدیم آن به نیازمندترین خانواده‌ها ارائه می‌شود.
--واس
19:48 LOCAL TIME 16:48 GMT
0022