با حمايت مرکز ملک سلمان 8.426 نفر در طى يک هفته از خدمات درمانگاه پزشکى-غذايى سيار خوخه در استان حديده يمن بهره مند شده اند

دوشنبه 1443/12/5 برابر با 2022/07/04
  • Share on Google+

خوخه 05 ذوالحجه 1443هـ برابر با 04 ژوئيه 2022م واس
درمانگاه سيار پزشکى-غذايى در بخش خوخه از استان حديده يمن در طى روزهاى 15 تا 21 ماه ژوئن 2022م با پشتيبانى مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به 8.426 نفر خدمات درمانى ارائه کرده است.
در جريان اين مدت 822 نفر به بخش باطنى، 1.626 نفر به بخش اورژانس، 218 نفر به بخش همه گيريها، 227 نفر به بخش کودکان، 254 نفر به بخش بارورى، 141 نفر به بخش پانسمان، 12 نفر به بخش زايمان و 6 نفر بخش ارجاع پزشکى مراجعه کرده اند.
همچنين 1.408 نفر از خدمات آزمايشگاه، 3.194 نفر از خدمات داروخانه، 1.267 نفر از خدمات بهداشت، در بخش هيپنوتيزم 2 نفر و در بخش انتقال خون 14 نفر بهره مند گشته اند.
--واس
17:30 LOCAL TIME 14:30 GMT
0017