وادی "عرنه" دره ای در بین مشعر مزدلفه و عرفات

دوشنبه 1443/12/5 برابر با 2022/07/04
  • Share on Google+

مکه مکرمه 5 ذی الحجه 1443 هـ برابر با 4 ژوئيه 2022 م واس
وادی "عرنه" یکی از دره‌های بزرگ مکه مکرمه بوده و اين وادی به دلیل قرار گرفتن آن در بین مزدلفه و صحرای عرفات مهم است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاجيان را در روز عرفه از وقوف در وادی "عرنه" نهی کردند زیرا این وادی بخشی از عرفات نیست.
وادی "عرنه" از مکه مکرمه شروع شده و از سمت غرب عرفات از نزدیکی مسجدی به نام "نمره" و از سمت جنوب از نزدیکی سرزمین حرم می گذرد و تا جنوب جده در حدود 3 کیلومتری آن تا دریا امتداد دارد.
این دره از چهار شاخه اصلی تشکیل شده است (وادی "الشرائع" ، وادی "النعمان"، وادی "المحسر" و وادی "ابراهیم") که هر چهار شاخه به هم متصل شده و در انتهای مسیر دره در نزدیکی منطقه عرفات مشهور به منطقه مرکزی می‌ریزند.
--واس
18:30 LOCAL TIME 15:30 GMT
0020