نايب رئيس جمهور اندونزى وارد جده شد

پنج شنبه 1443/12/8 برابر با 2022/07/07
  • Share on Google+

جده 08 ذوالحجه 1443هـ برابر با 07 ژوئيه 2022م واس
دكتر معروف امين نايب رئيس جمهور اندونزى براى اداى مناسک حج وارد جده شد
ايشان در فرودگاه بين المللى ملک عبدالعزيز مورد استقبال شمارى از مسئولان قرار گرفتند.
--واس
12:31 LOCAL TIME 09:31 GMT
0008