پروژه «مسام» تابع مرکز امداد ملک سلمان از پاکسازی 1063 مین ظرف یک هفته خبرداد

چهار شنبه 1444/1/12 برابر با 2022/08/10
  • Share on Google+

ریاض 12 محرم 1444هـ برابر با 10 اوت 2022م واس
پروژه مين زدایی «مسام» تابع مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان اعلام كرد که در اولین هفته ماه آگوست 2022 موفق به پاکسازی 1063 مین کارگذاری شده توسط شبه‌نظامیان حوثی شد از جمله 29 مین‌های ضد، 300 مین ضد تانک، 723 مهمات منفجر نشده و 11 بسته انفجاری.
تیم مين زدایی «مسام» از پاکسازی 179 مین ضد تانک، خنثی‌سازی 692 مهمات منفجر نشده در استان عدن، یک دستگاه انفجاری در استان الضالع، 3 مین ضد نفر، 39 مین ضد تانک و یک مهمات منفجر نشده در استان حدیده، 3 مین ضد تانک و 2 مهمات منفجر نشده و 20 مین ضد نفر و 3 ماین ضد تانک در شهرستان‌های "الوادی" و "حریب" خبرداد.
به همین ترتیب، یک مین ضد نفر، 13 ماین ضد تانک، یک مین منفجر نشده و 7 دستگاه انفجاری را در شهرستان عین و 12 ماین ضد تانک را در شهرستان عسيلان استان شبوه، پاکسازی شد.
تیم مین زدایی "مسام" در استان تعز نيز موفق به پاکسازی 4 مین ضد تانک، دو مهمات منفجر نشده و یک دستگاه انفجاری در شهرستان "الوازعیه"، 13 مین ضد تانک و 23 مهمات منفجر نشده در شهرستان "المخا"، 5 مین ضد نفر، 34 مین ضد تانک، دو ماین منفجر نشده و دو بسته مواد انفجاری در شهرستان "ذباب" شد.
بدین ترتیب مجموع مین‌های پاکسازی شده توسط پروژه "مسام" در مناطق مختلف یمن به 353 هزار 378 مین می‌رسد که توسط شورشان حوثی کاشته شده است.
--واس
14:43 LOCAL TIME 11:43 GMT
0008