مرکز امدادرسانى ملک سلمان بيش از 101 تن سبد غذايى در منطقه "مدينة" واقع در مارب توزيع كرد

دوشنبه 1444/1/17 برابر با 2022/08/15
  • Share on Google+

مارب 17 محرم 1444 هـ برابر با 15 اوت 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان ديروز 101 تن و 329 کيلوگرم سبد غذايى را بين نيازمندترين خانواده هاى منطقه "المظفر" واقع در استان تعز توزيع کرد که 5.682 نفر از آنها بهره مند شدند.
اين فعاليت ها در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايى براى سال 2022 ميلادى است که توسط اين مرکز در يمن اجرا مى شود و هدف آن توزيع بيش از 192000 سبد غذايى با وزن بيش از 20000 تن بين خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده در 15 استان يمن است.
--واس
16:31 LOCAL TIME 13:31 GMT
0010