توزیع بیش از ۸۷ تن سبد غذایی در استان مأرب یمن توسط مرکز ملک سلمان

دوشنبه 1444/1/17 برابر با 2022/08/15
  • Share on Google+

مأرب ۱٧ محرم ۱۴۴۴ ه برابر با ۱۵ اوت ۲۰۲۲ م واس
مرکز امداد رسانی و فعالیت های انسان دوستانه ملک سلمان دیروز ۸۷٠٩۶ کیلوگرم سبد غذایی را میان سیل زدگان در بخشهای وادی و مدینه در استان مأرب توزیع کرد که ۷۳۲۶ نفر از آن بهره مند شدند.
این اقدام در چارچوب پروژه حمایت از امنیت غذایی سال ۲۰۲۲ مرکز در یمن انجام شد، که با هدف توزیع بیش از ۱۹۲۰۰۰ سبد غذایی با وزن بیش از ۲۰ هزار تن میان خانواده های نیازمند در ۱۵ استان یمن اجرا شده است.
- - واس
17:43 LOCAL TIME 14:43 GMT
0012