مرکز دادسرای تجاری عربستان سعودی...تکامل قضایی و قانونی در عربستان برای حمایت از آزادی انتخاب نمایندگان و هیئت‌های داوری برای اطراف تجاری

چهار شنبه 1444/1/19 برابر با 2022/08/17
  • Share on Google+

ریاض ۱۹ محرم ۱۴۴۴ هـ‌ برابر با ۱۷ اوت ۲۰۲۲م واس
مرکز دادسرای تجاری عربستان سعودی در گزارشی که با همکاری وزارت دادگستری آماده نموده گفته است که سیستم قانونی عربستان سعودی از آزادی افراد برای انتخاب نماینده‌ها در برابر هیئت‌های داوری حمایت می‌کند بدون اینکه وکیل بودن یا عربستانی بودن را شرط قرار دهد.
این مرکز پژوهشی در رابطه با متون قانونی عربستان سعودی در زمینه‌ی داوری بویژه در قوانین «داوری» و «وکالت» انجام داده و به این نتیجه رسیده است که طبق این قوانین هیچ مانعی برای افراد غیر عربستانی و غیر وکیل برای نمایندگی در برابر هیئت‌های داوری وجود ندارد.
بر اساس این گزارش که با همکاری وزارت دادگستری آماده شده آمده است که نمایندگی کردن غیر عربستانی و غیر وکیل برای افراد در برابر هیئت‌های داوری از جمله قضایای نیست که بطلان حکم در مورد آن وفق ماده‌ی ۵۰ قانون داوری سعودی پذیرفته می‌شود.
این مرکز گفته است: تکامل قانونی و قضایی برای حمایت از آزادی افراد در انتخاب نمایندگانشان برای حضور در دادگاه‌های تجاری همسو با بهترین عملکردهای جهانی در این زمینه بوده، و جایگاه عربستان سعودی بعنوان فضای جذاب برای دادگاه‌های تجاری و قضایای بین المللی و جذب سرمایه‌های بومی و خارجی را وفق چشم‌انداز ۲۰۳۰ م تقویت خواهد کرد.
در این گزارش آمده است که چیزی که قضیه‌ی تحکیم از دیگر وسایل حل اختلافات متمایز می‌سازد اصل حمایت آزادی افراد در انتخاب قواعد و اصول اجرایی برای حل اختلافات از جمله آزادی انتخاب نماینده‌ها و کارشناس‌ها صرف نظر از تابعیت و پیشه‌ی آن‌ها است، و عربستان سعودی هیچ قیدی در رابطه با تابعیت و پیشه‌ی نماینده‌های افراد قرار نداده است.
در این گزارش آمده است: سیستم عربستان سعودی تابعیت و پیشه‌ی خاصی برای افراد در نظر نگرفته به استثنای آنچه در ماده‌ی ۱۴ آمده مبنی بر اینکه رئیس هیئت تحکیم و داوری باید دارای گواهی دانشگاه در زمینه‌ی حقوق یا شریعت باشد، و این شامل نماینده‌های افراد برای حضور در قضایای اختلافی در هیئت‌های داوری نخواهد شد.
--واس
12:08 LOCAL TIME 09:08 GMT
0004