ديدار سفير القبانى با مدير دفتر کميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جيبوتى

چهار شنبه 1444/1/19 برابر با 2022/08/17
  • Share on Google+

جيبوتى 19 محرم 1444هـ برابر با 17 اوت 2022م واس
استاد فيصل القبانى سفير خادم حرمين شريفين در جيبوتى ديروز با خانم کلمانتين نکاوتا سلايم مدير دفتر کميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در جيبوتى ديدار كرد.
طى اين ديدار طرفين جنبه هاى همکارى ميان دو طرف مورد بررسى قرار داد.
--واس
12:54 LOCAL TIME 09:54 GMT
0006