توزیع چتر میان بانوان توسط معاونت امور خواهران مسجدالحرام

چهار شنبه 1444/1/19 برابر با 2022/08/17
  • Share on Google+

مکه مکرمه ۱۹ محرم ۱۴۴۴ ه برابر با ۱۷ اوت ۲۰۲۲ م واس
در راستای تلاشهای ریاست امور حرمین برای ارائه بهترین خدمات به زائران مسجد الحرام، اداره خدمات اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه خواهران در حرمین دیروز میان بانوانی که به زیارت مسجد الحرام آمده بودند چترهایی برای حفاظت از نور خورشید توزیع کرد.
خانم دکتر عبیر بن محمد الجفیر، معاون خدمات اجتماعی و خیریه و انسان ‌دوستانه بخش خواهران در سخنانی توضیح داد که توزیع این چترها میان بانوان زائر مسجد الحرام یک طرح انسان دوستانه از سوی کارکنان معاونت برای تامین آسایش بیشتر آنان و تسهیل انجام مناسک در گرمای شدید تابستان بوده است.
وی اشاره کرد که این طرح های انسان دوستانه با هدف بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در چارچوب رهنمودهای رهبران کشور اجرا می شود.
- - واس
14:09 LOCAL TIME 11:09 GMT
0008