افزایش ۱۶ درصدی حجم کالاهای جابجا شده در بنادر عربستان سعودی

چهار شنبه 1444/1/19 برابر با 2022/08/17
  • Share on Google+

ریاض ۱۹ محرم ۱۴۴۴ ه برابر با ۱۷ اوت ۲۰۲۲ م واس
بنادر و اسکله های عربستان سعودی در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۱۶ درصدی کالاهای جابجا شده به نسبت ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ بود که از ۲۴ میلیون تن به ۲۸ میلیون تن افزایش پیدا کرده است.
در این مدت کالاهای عمومی افزایش ۴۵ درصدی نشان می‌دهد و به ٧١٨ هزار تن رسیده است، در حالی که کالاهای خشک با افزایش ۳۰ درصدی به ۴.۲ میلیون تن و کالاهای مایع با افزایش ۱۹ درصدی به ۱۶.٣ میلیون تن رسیده است.
از سوی دیگر بارگنج های جابجا شده در بنادر سعودی با افزایش ۶.۴ درصدی از ۶۰۲ هزار بارگنج در ماه ژوئیه ۲۰۲۱ به ۶۴١ هزار بارگنج در ماه ژوئیه گذشته رسیده و بار گنج های ترنسشیپ با افزایش ۹.۵ درصدی از ٢۴۵ هزار بارگنج به ۲۶۸ هزار بارگنج رسیده است.
در چارچوب تلاشهای انجام شده توسط سازمان کل بنادر و اسکله های عربستان سعودی (موانئ) برای توسعه و بهبود فعالیت بنادر کشور، تعداد کشتی هایی که وارد کشور شده اند در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ با افزایش ۱۲ درصدی به ۱۳۴۷ فروند کشتی رسیده در حالیکه تعداد خودروهایی که از طریق دریا وارد کشور شده اند، با افزایش ٣١ درصدی به ۷۸ هزار دستگاه خودرو رسیده و میزان مواد غذایی وارداتی با افزایش ۴۰ درصدی به ٢ میلیون تن رسیده است.
همچنین بنادر عربستان سعودی در ماه ژوئیه گذشته پذیرای ۹۵ هزار مسافر بوده که افزایش ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد، و در این مدت ١١۵ هزار رأس دام از طریق دریا وارد کشور شده است.
- - واس
14:59 LOCAL TIME 11:59 GMT
0010