مرکز امدادرسانى ملک سلمان بيش از 160 تن سبد غذايى را در استان ابين توزيع كرد

یکشنبه 1444/2/29 برابر با 2022/09/25
  • Share on Google+

ابين 29 صفر 1444 هـ برابر با 25 سپتامبر 2022 م واس
مرکز امدادرسانى و کمک هاى بشردوستانه ملک سلمان روز گذشته، 160 تن و 500 کيلوگرم سبد غذايى را بين نيازمندترين خانواده هاى در شهرستان هاى احور و لودر در استان ابين توزيع کرد که 9,000 نفر از اين کمک ها بهره مند شدند.
اين فعاليت ها در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايى براى سال 2022 ميلادى است که توسط اين مرکز در يمن اجرا مى شود و هدف آن توزيع بيش از 192000 سبد غذايى با وزن بيش از 20000 تن براى خانواده هاى نيازمند و آسيب ديده در 15 استان يمن است.
--واس
14:28 LOCAL TIME 11:28 GMT
0009