پادشاه بحرين در يک ديدار رسمى از كشورمان وارد جده شد

یکشنبه 1444/2/29 برابر با 2022/09/25
  • Share on Google+

جده 29 صفر 1444هـ برابر با 25 سپتامبر 2022م واس
حمد بن عيسى آل خليفه پادشاه بحرين امروز در يک ديدار رسمى از كشورمان وارد جده شد.
وى در فرودگاه بين المللى ملک عبدالعزيز مورد استقبال شاهزاده خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مشاور خادم حرمين شريفين، امير منطقه مکه مکرمه و شاهزاده ترکى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير مشاور دولت و عضو شوراى وزيران (وزير همراه) قرار گرفت.
--واس
16:19 LOCAL TIME 13:19 GMT
0013